Main Menu

System 100mm dla ?cian warstwowych Nowo?? 2008

W roku 2008 usystematyzowano ofert? produktów dedykowanych dla muru warstwowego 100mm. Wprowadzono wiele nowych wzorów obramie? okiennych, elementów ?ciennych, naro?ników... Na li?cie referencyjnej znajduj? si? obiekty wykonane w Anglii, Szkocji, Irlandii, Niemczech i Polsce.

Wi?cej...
Kominki
Kominki naro?ne
 

KATALOGI

katalog_kominkim
katalog_kominki2m

KONTAKT

tel.: 071 3112398
fax: 071 3112757
email: biuro@gruszecki.com.pl