Main Menu

Obudowy kominkowe do samodzielnego monta?u Nowo?? 2009

Linia obudw kominkowych do samodzielnego monta?u z systemem Easy-E nie ma obecnie ?adnego odpowiednika na rynku. Monta? obudowy jest prosty jak zawieszenie obrazu na ?cianie ka?dy mo?e to wykona? w ci?gu kilkunastu minut...

Wi?cej...
Kominki

Od 12 lat zajmujemy si? projektowaniem, produkcj? i monta?em obudw kominkowych. Jako materia? wykorzystywany jest piaskowiec, marmur, granit i inne w r?nych barwach. Posiadany park maszynowy pozwala wykona? obudowy o niemal nieograniczonych kszta?tach.

Dzia? Kominki obejmuje nast?puj?ce produkty i us?ugi:

 • oferta obudw typowych, wykonanych w r?nych uk?adach,
 • us?uga projektowania i wykonania obudw wed?ug uzgodnie?,
 • obudowy typowe do samodzielnego monta?u, ceny od 1300,00PLN (ceny z 2008r),
 • obudowy portalowe z systemem Easy-E Nowo?? 2008,
 • wk?ady kominkowe r?nych producentw.

a z my?l? o firmach kominkowych:

 • elementy konstrukcyjne obudw kominkowych jak:
  • belki w r?nych profilach,
  • g?wki,
 • elementy do wykonania ?cianek (P?ytki kominkowe, Light Rustic, Vulcano),
 • us?ug? projektowania obudw wed?ug szkicu.

027 04842 clario

Oferta dla firm kominkowych:

Dla firm zajmuj?cych si? projektowaniem i wykonaniem kominkw oraz wykonuj?cych kominki we w?asnym zakresie, przeznaczona jest oferta typowych elementw konstrukcyjnych obejmuj?ca np.:

 • belki,
 • g?wki,
 • stopy,
 • ?uczki,
 • nadpro?a (suwki),

a tak?e elementy wykorzystywane na ?ciany w systemie rustykalnym:

 • ?upanka,
 • ceg?a Light Rustic do ??czenia bezfugowego,
 • ceg?a Heavy Vulcano do ??czenia bezfugowego,
 • i inne ci?te na wymiar wed?ug rysunku.

Od 2 lat jeste?my regionalnym przedstawicielem firmy Hark.

W ofercie znajduj? si? obudowy r?nych typw:

 • naro?ne,
 • na?cienne,
 • wn?kowe portalowe w stylu angielskim,

Wk?ady r?nych producentw:

 • Hark,
 • Tarnawa,
 • Seguin Duteriez,
 • KFD,
 • Brunner,
 • EM Design,
 • Jotul,
 • i inne.
 

KATALOGI

katalog_kominkim
katalog_kominki2m

KONTAKT

tel.: 071 3112398
fax: 071 3112757
email: biuro@gruszecki.com.pl