Main Menu

Ekskluzywny wygl?d domw pasywnych? to ju? rzeczywisto?? Nowo?? 2008

Do tej pory ?ciany izolowane termicznie (styropianem, we?n? czy ICF) skazane by?y na wyka?czanie sidingiem lub tynkiem mineralnym. Ze wzgl?du na swoj? specyfik? nie mog?y one nada? odpowiedniego presti?u rezydencji. Teraz do dyspozycji mamy system 20, nie ingeruje w warstw? izolacji, nie stwarza mostkw termicznych, a wygl?d elewacji


Wi?cej...
Kominki

Od 12 lat zajmujemy si? projektowaniem, produkcj? i monta?em obudw kominkowych. Jako materia? wykorzystywany jest piaskowiec, marmur, granit i inne w r?nych barwach. Posiadany park maszynowy pozwala wykona? obudowy o niemal nieograniczonych kszta?tach.

Dzia? Kominki obejmuje nast?puj?ce produkty i us?ugi:

 • oferta obudw typowych, wykonanych w r?nych uk?adach,
 • us?uga projektowania i wykonania obudw wed?ug uzgodnie?,
 • obudowy typowe do samodzielnego monta?u, ceny od 1300,00PLN (ceny z 2008r),
 • obudowy portalowe z systemem Easy-E Nowo?? 2008,
 • wk?ady kominkowe r?nych producentw.

a z my?l? o firmach kominkowych:

 • elementy konstrukcyjne obudw kominkowych jak:
  • belki w r?nych profilach,
  • g?wki,
 • elementy do wykonania ?cianek (P?ytki kominkowe, Light Rustic, Vulcano),
 • us?ug? projektowania obudw wed?ug szkicu.

027 04842 clario

Oferta dla firm kominkowych:

Dla firm zajmuj?cych si? projektowaniem i wykonaniem kominkw oraz wykonuj?cych kominki we w?asnym zakresie, przeznaczona jest oferta typowych elementw konstrukcyjnych obejmuj?ca np.:

 • belki,
 • g?wki,
 • stopy,
 • ?uczki,
 • nadpro?a (suwki),

a tak?e elementy wykorzystywane na ?ciany w systemie rustykalnym:

 • ?upanka,
 • ceg?a Light Rustic do ??czenia bezfugowego,
 • ceg?a Heavy Vulcano do ??czenia bezfugowego,
 • i inne ci?te na wymiar wed?ug rysunku.

Od 2 lat jeste?my regionalnym przedstawicielem firmy Hark.

W ofercie znajduj? si? obudowy r?nych typw:

 • naro?ne,
 • na?cienne,
 • wn?kowe portalowe w stylu angielskim,

Wk?ady r?nych producentw:

 • Hark,
 • Tarnawa,
 • Seguin Duteriez,
 • KFD,
 • Brunner,
 • EM Design,
 • Jotul,
 • i inne.
 

KATALOGI

katalog_kominkim
katalog_kominki2m

KONTAKT

tel.: 071 3112398
fax: 071 3112757
email: biuro@gruszecki.com.pl