Ekskluzywny wygl?d domw pasywnych? to ju? rzeczywisto?? Nowo?? 2008

Do tej pory ?ciany izolowane termicznie (styropianem, we?n? czy ICF) skazane by?y na wyka?czanie sidingiem lub tynkiem mineralnym. Ze wzgl?du na swoj? specyfik? nie mog?y one nada? odpowiedniego presti?u rezydencji. Teraz do dyspozycji mamy system 20, nie ingeruje w warstw? izolacji, nie stwarza mostkw termicznych, a wygl?d elewacji


Wi?cej...
O Nas

"Gruszecki" jest firm? rodzinn? z ponad 25 letnim do?wiadczeniem w bran?y kamieniarskiej. Jakkolwiek produkujemy wszelkiego rodzaju elementy kamienne z granitu i marmuru (blaty kuchenne), ?ci?le specjalizujemy si? w obrbce piaskowca.

Obecnie posiadamy 2 kopalnie piaskowca:

  • Ska?a (ING Headquarter for Eeastern Europe Warsaw),
  • Czaple (West Institute Poznan, Polish-Italian Foundation of Health Promotion Krakow),
  • Zbylutow drobnoziarnisty, ??tobe?owy, z?o?e w przygotowaniu.

Ci?g produkcyjny w naszej firmie w pe?ni pokrywa proces technologiczny. Zapewniamy dostaw? produktw w ka?dym momencie cyklu produkcyjnego, zaczynaj?c od wydobycia i przygotowania elementw surowych w kamienio?omach, poprzez p?produkty, do w pe?ni wyko?czonych elementw razem z ich instalacj?.

To oznacza ?e je?eli szukasz produktw z piaskowca - jeste? we w?a?ciwym miejscu, poniewa? my jeste?my w stanie wykona? prawie ka?dy element i zapewnimy najlepsz? mo?liw? ofert?.

Ze wzgl?du na wymogi rynku oraz poszerzaj?c? si? ofert? produktw asortyment firmy jest podzielony na bran?e jakie obs?ugujemy, s? to:

Elewacje

Dzia? obejmuje 3 systemy elewacyjne:

  • system 20mm klejony,
  • system 40mm wieszany na kotwach lub ruszcie ze stali nierdzewnej,
  • system 100mm murowany.

Nasze zdolno?ci to 40000,00m2 elementw gotowych do monta?u lub zamontowanych. Wykonujemy rwnie? elewacje z materia?w importowanych jak granit, trawertyn lub wapie?, jednak najlepsze warunki zaoferujemy dla piaskowca z naszych z??.

ingbankwawa2n politechnikaww3 wechta10

Materia?y posiadaj? odpowiednie certyfikaty uprawniaj?ce do stosowania w budownictwie. Nowo?ci? s? niespotykane wyko?czenia powierzchni.

Rezydencje

Jest to dzia? zajmuj?cy si? obs?ug? mniejszych inwestycji deweloperskich oraz prywatnych. Dzia? obejmuje elementy wn?trz wykonywane na specjalne zamwienie z materia?w importowanych oraz elementy wykorzystywane na zewn?trz. Szczeglnym przyk?adem jest system elewacyjny 20mm stosowany na ?ciany izolowane. W ofercie znajduj? si? takie produkty jak blaty kuchenne i ?azienkowe, posadzki marmurowe, wyko?czenia ?azienek, parapety, schody oraz ?rodki do piel?gnacji kamienia naturalnego.

Domek1 obraz032 lazienkakashmirgold2

G?wne produkty to schody, portale drzwiowe i okienne, posadzki, coko?y, balustrady i inne. Nowo?ci? s? obramienia okienne i portale drzwiowe z systemem Easy-E oraz System 20 dedykowany dla ?cian izolowanych i budynkw pasywnych jedyny taki

na rynku*
.

Ogrd i Krajobraz

G?wne produkty to ogrodzenia, coko?y, chodniki, fontanny, balustrady, kamie? murowy oraz rz?dowy do ogrodu i inne. Nowo?ci? s? wzory obrze?y basenowych. Wymagane jest tutaj bezpiecze?stwo (brak po?lizgu) i niski stopie? nagrzewania w upalne dni oraz atrakcyjny kolor - piaskowiec spe?nia wszystkie te wymogi.

dsc00193 oct14007 obraz169a

W dziale tym znajduj? si? tak?e p?produkty surowe przeznaczone do dalszego przerobu. G?wne produkty to bloki, nasza zdolno?? wydobywcza w samym kamienio?omie Czaple to ponad 350-450m3/m-c, oprcz tego oferujemy slaby, p?yty poligonalne, kamie? murowy i rz?dowy itd. Nasza zdolno?? produkcyjna kamienia murowego to 8500 ton kamienia murowego rocznie. Super oferta: nowe systemy ogrodzeniowe z cen? nie do pobicia

Kominki

Od 1990 roku zajmujemy si? wykonaniem obudw kominkowych. W ofercie firmy znajduje si? kilkaset modeli obudw kominkowych w rozr?nieniu wed?ug lokalizacji oraz stylu a tak?e wk?ady kilkunastu producentw o ??cznej ilo?ci ponad 1500 modeli, ktre mo?na podzieli? na grzewcze i widokowe, jedn?, dwie szyby boczne, podnoszonych do gry itd. Produkujemy i instalujemy rocznie 500 do 700 kominkw. Nowo?ci? dzia?u jest linia nowoczesnych obudw wyposa?ona w system Easy-E. Jako w?a?ciciel z?? piaskowca jeste?my w stanie zaprojektowa? i wykona? dowoln? obudow? kominkow? w r?nym stylu i o dowolnym gabarycie.

027 04842 clario
 

KONTAKT

tel.: 071 3112398
fax: 071 3112757
email: biuro@gruszecki.com.pl