Main Menu

System 100mm dla ?cian warstwowych Nowo?? 2008

W roku 2008 usystematyzowano ofert? produktw dedykowanych dla muru warstwowego 100mm. Wprowadzono wiele nowych wzorw obramie? okiennych, elementw ?ciennych, naro?nikw... Na li?cie referencyjnej znajduj? si? obiekty wykonane w Anglii, Szkocji, Irlandii, Niemczech i Polsce.

Wi?cej...
Error
 • XML Parsing Error at 1:2077. Error 9: Invalid character
Monta? systemu 40mm
system40mm2-bezSystem monta?u na kotwach polega na wieszaniu p?yt elewacyjnych na kotwach ze stali nierdzewnej mocowanych do ?ciany no?nej zdolnej przenie?? obci??enie. W przypadku ?cian o niskich parametrach wytrzyma?o?ciowych (bloczki betonu komrkowego, pustaki szczelinowe etc.), ktre nie s? zdolne przenie?? obci??enia wytwarzanego przez elewacj? kamienn? stosuje si? ruszt mocowany najcz??ciej do warstw stropowych.

system40mm3-bezOba rozwi?zania wymagaj? wykonania szeregu oblicze? statycznych i przygotowania projektu mocowania.

Monta? na kotwach/ruszcie:

 • gwarantuje efekt wizualny na najwy?szym poziomie,
 • dzi?ki projektowaniu mocowa? i detali daje najszersze mo?liwo?ci rozwi?za? architektonicznych,
 • umo?liwia mocowanie p?yt wielkogabarytowych o du?ym ci??arze,
 • zapewnia wentylowanie elewacji,
 • mocowane elementy s? samono?ne i nie przenosz? obci??enia na ni?ej po?o?one,
 • wymaga pod?o?a zdolnego przenie?? obci??enie, w praktyce oznacza to cz?sto ?cian? ?elbetow?, w przypadku braku odpowiedniego pod?o?a stosuje si? monta? z wykorzystaniem konstrukcji rusztu,
 • monta? oparty jest na projekcie kamieniarskim,
 • monta? wymaga oblicze? statycznych elewacji kamiennej,
 • monta? wymaga zatrudnienia wykwalifikowanych instalatorw,
 • i inne
 

KATALOGI

systemy_elewacyjnem
katalog_elewacjem

KONTAKT

tel.: 071 3112398
fax: 071 3112757
email: biuro@gruszecki.com.pl