Klammer PDF Drukuj Email

klammerSystem Klamer stanowi uzupełnienie dla metody tradycyjnej  opartej na wykorzystaniu klejów cementowych i ma zastosowanie w przypadku elementów większych lub cięższych oraz o większym wysięgu. W zależności od wymagań regionalnych właściwych dla danego kraju może powstać konieczność dodatkowego zabezpieczenia warstwy klejonej powyżej dopuszczalnej wysokości. System ten wymaga by elementy klejone posiadały odpowiednio przygotowane gniazda pod elementy wsporczo-kotwiące.