Main Menu

Ekskluzywny wygl?d domw pasywnych? to ju? rzeczywisto?? Nowo?? 2008

Do tej pory ?ciany izolowane termicznie (styropianem, we?n? czy ICF) skazane by?y na wyka?czanie sidingiem lub tynkiem mineralnym. Ze wzgl?du na swoj? specyfik? nie mog?y one nada? odpowiedniego presti?u rezydencji. Teraz do dyspozycji mamy system 20, nie ingeruje w warstw? izolacji, nie stwarza mostkw termicznych, a wygl?d elewacji


Wi?cej...
Error
 • XML Parsing Error at 1:2077. Error 9: Invalid character
System 100mm murowany

system100mm2Masywne, rze?bione elementy, ozdobne portale wej?ciowe czy profilowane gzymsy to najbardziej rozpoznawalne cechy zabytkowych budynkw sta?y si? baz? wyj?ciow? dla systemu 100 - nowoczesnej, uproszczonej formy tradycyjnej starej szko?y kamieniarskiej.

Dzisiaj, dzi?ki rozwi?zaniom i mo?liwo?ciom jakie daje system 100 mo?emy zmieni? ca?kowicie wygl?d budynku i nada? mu ponadczasowy charakter.


Zastosowanie systemu 100mm, jako:

 • warstwa licowa ?ciany warstwowej z?o?onej z: ?ciana g?wna, izolacja, pustka powietrzna, warstwa licowa,
 • warstwa licowa konstrukcji drewnianej szkieletowej
  timberframe
  ,
 • elementy dekoracyjne ?cian wykonanych z klinkieru.

Stanowi on tradycyjne, sprawdzone rozwi?zanie stosowane nawet kilkaset lat czego przyk?adem s? historyczne budynki we Wroc?awiu, Dre?nie, Edynburgu czy Glasgow.

Poszczeglne elementy mog? by? tak?e stosowane wybiorczo jako dekoracyjne i ??czone z elewacjami wykonanymi z

klinkieru
, stosowane s? wtedy wysoko?ci elementw b?d?ce wielokrotno?ci? wysoko?ci cegie?. Dzi?ki zastosowaniu profili gzymsowych, naro?nikw czy obramie? okiennych monotonna elewacja klinkierowa zmienia ca?kowicie swj wygl?d i nabiera nowego, eleganckiego charakteru.

System 100 daje najszersze mo?liwo?ci modelowania kszta?tu oraz wyko?cze? powierzchni od typowej powierzchni szlifowanej, poprzez szalerk?, po szpic czy ryfel w stylu szkockim. Wykonanie ?ciany z elementw surowo-?upanych typu raw walling czy rouble nada tradycyjny wygl?d. Zastosowanie natomiast bloczkw szlifowanych lub groszkowanych zmieni wygl?d tego samego budynku na nowocze?niejszy. Inn? mo?liwo?ci? jest wykorzystanie elementw dekoracyjnych z nietypowym wyko?czeniem powierzchni jak stugged czy broached.

System 100 obejmuje wszystkie niezb?dne elementy potrzebne do wykonania elewacji, s? to:

 • elementy ?cienne od typowego old fashioned kamienia murowego w r?nych wymiarach poprzez ?upany w systemie 3H po klasyczny ci?ty na wymiar bloczek o r?nych powierzchniach wyko?czenia (stuggedlub broached),
 • elementy elewacyjne do wykonania ?cian w r?nych wyko?czeniach:
 • bloczki bazowe/coko?owe,
 • bloczki elewacyjne w r?nych wyko?czeniach powierzchni,
 • bloczki ?upane,
 • elementy ?upane w systemie 3H (3 wysoko?ci),
 • elementy ?upane w r?nych wysoko?ciach,
 • elementy surowo?upane,
 • obramienia okienne i portale drzwiowe wykonane w r?nych stylach, wymiarach i kszta?tach,
 • zwie?czenia kolumnowe,
 • jednocz??ciowe naro?niki w kszta?cie L i U z wyko?czonymi powierzchniami,
 • nadpro?a , o?cie?a i parapety,
 • profile coko?owe i opaski profilowane (
  Tulip Hotel Trentham
  ),
 • i inne przyk?ady produktw wykonanych na zamwienie w galerii produktw >>>
 • oraz w listach produktowych >>>

Nowo??: od roku 2007 oferujemy nowe obrbki powierzchni bloczkw elewacyjnych >>>

Przyk?adowe realizacje systemu 100mm :

 • ING Bank
 • Dunfermline Bus Station
 • Lenzie
 • Cz?stochowa
 • Lennoxtown
 • Kirkintilloch
 • Burntisland

IMG_1204m ING_Bank_Warszawa_7m Obraz_080m

Wi?cej w dziale realizacje >>>
 

KATALOGI

systemy_elewacyjnem
katalog_elewacjem

KONTAKT

tel.: 071 3112398
fax: 071 3112757
email: biuro@gruszecki.com.pl