Main Menu

Obramienia okienne i portale drzwiowe Nowo?? 2008

Elementy dekoracyjne elewacji, a w szczeglno?ci obramienia okienne i portale drzwiowe zmieni? ca?kowicie wygl?d budynku nadaj?c mu nowy charakter ekskluzywnej rezydencji. Wykonane z kamienia naturalnego gwarantuj? trwa?o?? wygl?du i ?wiadcz? o wyrafinowanym poczuciu estetyki w?a?ciciela. Atrakcyjny efekt uzyskany jest przy tym znacznie ni?szym nak?adem finansowym ni? w przypadku tradycyjnych elementw masywnych czy nawet profili z tworzywa sztucznego.

Wi?cej...
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:2077. Error 9: Invalid character
System 100mm murowany

system100mm2Masywne, rze?bione elementy, ozdobne portale wej?ciowe czy profilowane gzymsy to najbardziej rozpoznawalne cechy zabytkowych budynkw sta?y si? baz? wyj?ciow? dla systemu 100 - nowoczesnej, uproszczonej formy tradycyjnej starej szko?y kamieniarskiej.

Dzisiaj, dzi?ki rozwi?zaniom i mo?liwo?ciom jakie daje system 100 mo?emy zmieni? ca?kowicie wygl?d budynku i nada? mu ponadczasowy charakter.


Zastosowanie systemu 100mm, jako:

 • warstwa licowa ?ciany warstwowej z?o?onej z: ?ciana g?wna, izolacja, pustka powietrzna, warstwa licowa,
 • warstwa licowa konstrukcji drewnianej szkieletowej
  timberframe
  ,
 • elementy dekoracyjne ?cian wykonanych z klinkieru.

Stanowi on tradycyjne, sprawdzone rozwi?zanie stosowane nawet kilkaset lat czego przyk?adem s? historyczne budynki we Wroc?awiu, Dre?nie, Edynburgu czy Glasgow.

Poszczeglne elementy mog? by? tak?e stosowane wybiorczo jako dekoracyjne i ??czone z elewacjami wykonanymi z

klinkieru
, stosowane s? wtedy wysoko?ci elementw b?d?ce wielokrotno?ci? wysoko?ci cegie?. Dzi?ki zastosowaniu profili gzymsowych, naro?nikw czy obramie? okiennych monotonna elewacja klinkierowa zmienia ca?kowicie swj wygl?d i nabiera nowego, eleganckiego charakteru.

System 100 daje najszersze mo?liwo?ci modelowania kszta?tu oraz wyko?cze? powierzchni od typowej powierzchni szlifowanej, poprzez szalerk?, po szpic czy ryfel w stylu szkockim. Wykonanie ?ciany z elementw surowo-?upanych typu raw walling czy rouble nada tradycyjny wygl?d. Zastosowanie natomiast bloczkw szlifowanych lub groszkowanych zmieni wygl?d tego samego budynku na nowocze?niejszy. Inn? mo?liwo?ci? jest wykorzystanie elementw dekoracyjnych z nietypowym wyko?czeniem powierzchni jak stugged czy broached.

System 100 obejmuje wszystkie niezb?dne elementy potrzebne do wykonania elewacji, s? to:

 • elementy ?cienne od typowego old fashioned kamienia murowego w r?nych wymiarach poprzez ?upany w systemie 3H po klasyczny ci?ty na wymiar bloczek o r?nych powierzchniach wyko?czenia (stuggedlub broached),
 • elementy elewacyjne do wykonania ?cian w r?nych wyko?czeniach:
 • bloczki bazowe/coko?owe,
 • bloczki elewacyjne w r?nych wyko?czeniach powierzchni,
 • bloczki ?upane,
 • elementy ?upane w systemie 3H (3 wysoko?ci),
 • elementy ?upane w r?nych wysoko?ciach,
 • elementy surowo?upane,
 • obramienia okienne i portale drzwiowe wykonane w r?nych stylach, wymiarach i kszta?tach,
 • zwie?czenia kolumnowe,
 • jednocz??ciowe naro?niki w kszta?cie L i U z wyko?czonymi powierzchniami,
 • nadpro?a , o?cie?a i parapety,
 • profile coko?owe i opaski profilowane (
  Tulip Hotel Trentham
  ),
 • i inne przyk?ady produktw wykonanych na zamwienie w galerii produktw >>>
 • oraz w listach produktowych >>>

Nowo??: od roku 2007 oferujemy nowe obrbki powierzchni bloczkw elewacyjnych >>>

Przyk?adowe realizacje systemu 100mm :

 • ING Bank
 • Dunfermline Bus Station
 • Lenzie
 • Cz?stochowa
 • Lennoxtown
 • Kirkintilloch
 • Burntisland

IMG_1204m ING_Bank_Warszawa_7m Obraz_080m

Wi?cej w dziale realizacje >>>
 

KATALOGI

systemy_elewacyjnem
katalog_elewacjem

KONTAKT

tel.: 071 3112398
fax: 071 3112757
email: biuro@gruszecki.com.pl